MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT

MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT
Mosselbaai Munisipaliteit, ’n werkgewer wat
verbind is tot gelyke indiensneming,
nooi persone om vir die volgende vakature
aansoek te doen:
Administratiewe Beampte
(Logistiek)
DIREKTORAAT: FINANSIËLE DIENSTE
SUB-DIREKTORAAT: VOORSIENINGSKANAALBESTUUR
Salarisskaal: R236 366,16 – R306 800,76 per jaar (T11)
Die volledige advertensie in Engels, Afrikaans en isiXhosa, is op Mosselbaai Munisipaliteit se
webwerf by www.mosselbay.gov.za beskikbaar (http://www.mosselbay.gov.za/vacancies).
Navrae:
Me C Wagenaar of me L de Vos, tel. 044 606 5000
Sluitingsdatum:
26 Januarie 2018
Applikante wat in die Wes-Kaap woonagtig is, sal voorkeur geniet.
2018-01-16T12:47:02+00:00