Chat with us, powered by LiveChat

Administratiewe Beampte

  • Full Time
  • Overberg

Overberg Agri (Pty) Ltd

Overberg is ’n gevestigde en gerespekteerde landboumaatskappy, wat deur middel van verskeie takke en afdelings, ’n noodsaaklike diens lewer.

Ons beskik tans oor die onderstaande posisie te Uitenhage en benodig ’n vaardige, entoesiastiese en toegewyde persoon om by ons wenspan aan te sluit.

Administratiewe Beampte

Uitenhage Handel

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in: Balansering van elke skof se kontant • algemene administratiewe pligte • hantering van kleinkas en tydelike lone • aflos as toonbankklerk • hantering van ontvangste en deposito’s • aankope en uitreik van skryfbehoeftes • ondersteuning met promosies, promosiemateriaal, bemarkingsaksies en bestellings.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende: Minstens 2 jaar kantoor-administratiewe ondervinding wat insluit hantering van kontant en implementering van kontroles • baie sterk administratiewe vaardighede met fokus op haal van sperdatums • goeie interpersoonlike vaardighede • ten volle rekenaargeletterd (volle MS Office pakket) • sterk kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels • uitstekende beplanningsvaardighede • energiek met innoverende geaardheid • die vermoë om gefokus onder druk te werk • sober gewoontes, betaamlik en goed versorg • geldige Kode B-rybewys is ’n aanbeveling • gewillig om naweke en oortyd te werk wanneer nodig • die vermoë om met geld te kan werk • aandag aan detail en akkuraatheid.

Minimum kwalifikasie: St. 10 / Graad 12 met Rekeningkunde as aanbeveling.

Sluitingsdatum: 30 Junie 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by epos recruitments@overbergagri.co.za, faks: 086 599 6606 of aansoeke kan per hand by die Overberg Hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingedien word. Dui asseblief die Verwysingsnommer duidelik op u aansoek aan. Aansoeke wat nie die verwysingsnommer bevat nie, sal nie vir die posisie oorweeg word nie. Aansoeke moet vergesel word van ’n geldige afskrif van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasie, rybewys en die kontakbesonderhede van minstens TWEE werksreferente.

Dui asseblief duidelik aan vir watter pos u aansoek doen deur kode A020009 in aansoek te meld.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur geniet. Indien u binne ses weke na die sluitingsdatum nog nie terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. Die Maatskappy behou die reg voor om ’n aanstelling te maak, al dan nie.

2019-06-21T10:23:46+02:00