Chat with us, powered by LiveChat

Assistent-Superintendent

Website Mosselbaai Municipality

MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT
Mosselbaai Munisipaliteit, ’n werkgewer wat verbind is
tot gelyke indiensneming, nooi persone om vir die
volgende vakatures aansoek te doen:

Assistent-Superintendent
(Gemeenskapsveiligheid)

DIREKTORAAT: GEMEENSKAPSDIENSTE
SUB- DIREKTORAAT: GEMEENSKAPSVEILIGHEID
Salarisskaal: R252 911,76 – R328 276,80 per jaar (T11)

Die volledige advertensie in Engels, Afrikaans en isiXhosa is op Mosselbaai Munisipaliteit se
webwerf by www.mosselbay.gov.za beskikbaar (http://www.mosselbay.gov.za/vacancies).
Navrae: Me C Wagenaar of me L de Vos, tel. 044 606 5000
Aansoekers wat in die Wes-Kaap woonagtig is, sal voorkeur geniet.

Sluitingsdatum: 21 Desember 2018
(Geen aansoeke sal na 13:00 aanvaar word nie.)

2018-12-14T10:03:02+02:00