Bestuurder: Bemarking

Ceres Fruit Processors


Ceres Fruit Processors (Pty) Ltd, Afrika se grootste produseerder
en bemarker van appel- en peerkonsentraat, asook ’n reeks
ander konsentrate en purees, bied die volgende geleentheid by sy
fabrieksaanleg in die skilderagtige Bolandse dorp, Ceres.
BESTUURDER: BEMARKING
Die posbekleër sal aan die Besturende Direkteur rapporteer en vir die volgende
sleuteltake verantwoordelik wees: • Die opstel van ’n strategiese bemarkingsplan
asook ’n verkoopsplan en die uitvoering daarvan • Onderhandeling om die beste
moontlike eindresultate vir partye te verseker • Ontwikkeling van bestaande en nuwe
markte • Die opstel en uitvoer van die kliëntebestuursplan met die oog op die vestiging
en instandhouding van langtermynverhoudinge.
Die ideale kandidaat beskik oor: • ’n Toepaslike naskoolse kwalifikasie • Beduidende
ondervinding in die plaaslike/internasionale vrugtekonsentraat- en -sapbedryf • Goeie
bestuursvaardighede met uitstekende kommunikasie- en onderhandelingsvaardighede
• Die vermoë om in tegniese terme te kommunikeer rakende die produksieproses en
produkspesifikasies.
In ruil vir ’n bydrae tot die sukses van die Maatskappy bied ons ’n markgerigte
vergoedingspakket wat aangevul word deur al die ander voordele eie aan ’n
vooruitstrewende maatskappy.
Stuur asseblief u CV aan: Die Bestuurder: Mense- en Prestasiestelsels, Ceres Fruit
Processors (Pty) Ltd, Posbus 366, CERES 6835 of faks: 023 312 3082 of e-pos:
dlintnaar@cfp.co.za
Sluitingsdatum: 18 Junie 2018

2018-06-08T11:25:14+00:00