Chat with us, powered by LiveChat

Bestuurder: Maatskaplike Dienste

Badisa

Bestuurder: Maatskaplike Dienste

Badisa Kuilsrivier

Badisa Bestuursprogram wag aansoeke in vir die pos van Bestuurder: Maatskaplike Dienste. Vyf jaar ervaring in Kinderbeskerming en registrasie by die SACSSP is ’n vereiste. Ervaring in toesighouding/bestuur word aanbeveel.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Stuur ’n volledige CV, met bewys van registrasie, voor/op 13 September 2019 aan: mhb@badisa.org.za

Vir meer besonderhede, besoek: http://badisa.org.za/recruitment/

2019-09-06T09:48:15+02:00