Direkteur: Veiligheidsbevordering En Vennootskappe

Website Western Cape Government

Western Cape Government logo

OPWINDENDE GELEENTHEDE VIR PERSONE WAT ’N VERSKIL WIL MAAK
VAKATURE
BULLETIN
DEPARTEMENT VAN GEMEENSKAPSVEILIGHEID
DIREKTEUR: VEILIGHEIDSBEVORDERING EN VENNOOTSKAPPE

Vergoeding: Allesinsluitende salarispakket van R948 174 – R1 116 918 per jaar
(Salarisvlak 13)
Verwysingsnommer: CS 2017-28 {NB: KANDIDATE WAT VOORHEEN AANSOEK
GEDOEN HET, HOEF NIE WEER AANSOEK TE DOEN NIE.}

Vir volledige posinhoud asook aansoekprosedure, besoek www.westerncape.gov.za/jobs
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in hierdie
verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 30 Julie 2018

2018-07-27T08:58:17+00:00