Direktoraat: Gesondheidstegnologie

Website Western Cape Government

Western Cape Government logo

DIREKTORAAT: GESONDHEIDSTEGNOLOGIE (KLINIESE
INGENIEURSWESE, GOODWOOD BEELDINGSEENHEID)
INDUSTRIËLE TEGNIKUS PRODUKSIE
Vergoeding: R242 475 per jaar

Vir volledige inligting oor die bogenoemde pos/te besoek ons webblad by:
www.westerncape.gov.za/health-jobs
Toegang tot die webblad kan verkry word by die Cape Gateway-adres:
Dorpstaat 4, Kaapstad, Wes-Kaap, Suid Afrika.
Die Wes-Kaapse Regering word deur die
beginsels van Diensbillikheid gelei.
Kandidate wat gestremd is, word
aangemoedig om aansoek te doen en ’n
aanduiding in hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum:
24 Augustus 2018

2018-08-10T08:58:39+00:00