Overberg Agri

By Overberg Agri glo ons dat werksbevrediging begin met die skep van ’n ondersteunende en inklusiewe omgewing waar elke werknemer welkom voel. Ons is ’n span wat vooruit dink en goedhartigheid, innovasie en toewyding is die kern van wat ons doen. Ons is op soek na passievolle en ambisieuse kandidate wat opgewonde is om saam met ons ’n positiewe impak op die landbousektor van Suid-Afrika te hê.

Drywer

Verwysingsnommer: D080025
Alexandria Handel

Verantwoordelikhede: • Lewering van goeie kliëntediens • Aflewering en afhaal van voorraad by kliënte en verskaffers • Behulpsaam met ontvangs en kontrole van voorraad • Daaglikse voertuig inspeksie • Rakversorging en bevoorrading • Verantwoordelik vir maatskappy voertuig ten opsigte van onder andere, netheid, padwaardigheid en nakoming van padreëls.

Die ideale kandidaat sal oor die volgende beskik: • Graad 12/St. 10 • Kode EC1-rybewys met geldige PDP verpligtend • Deeglike kennis van die geografiese area • Goeie menseverhoudinge en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels • Versigtigheid, eerlikheid, verantwoordelikheid en betroubaarheid • Die vermoë om onder druk te kan werk • Fisies in staat om items van tot 50 kg op te tel en te dra • Geen stofallergie nie • Vermoë om binne spanverband te funksioneer • Bereid om oortyddiens te verrig, indien dit verlang word • Bereid om elke alternatiewe naweek diens te verrig • Toegang tot eie/betroubare vervoer om stiptelikheid te verseker.

Vergoeding: ’n Markverwante vergoedingspakket word aangebied.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2021

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingehandig word. Dui asseblief die verwysingsnommer duidelik op u aansoek aan. Aansoeke wat nie die verwysingsnommer bevat nie, sal nie oorweeg word nie. Aansoeke moet vergesel word van ’n geldige afskrif van die kandidaat se identiteitsdokument, rybewys, hoogste kwalifikasie en kontakbesonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur geniet. Indien u binne ses weke na die sluitingsdatum nog geen terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Overberg behou die reg voor om ‘n aanstelling te maak, al dan nie.