Chat with us, powered by LiveChat

DRYWER

Overberg Agri / Loxton Besproeiing

LOXTON BESPROEIING STELLENBOSCH

DRYWER

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in:

Die lewering van kliëntediens • Aflewering en optel van voorraad by kliënte en verskaffers • Behulpsaam met die ontvangs en beheer van voorraad • Rakversorging en bevoorrading • Verantwoordelik vir maatskappyvoertuig in terme van, onder andere, netheid en padvaardigheid en nakom van padreëls.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende:

Goeie menseverhoudinge • Deeglike kennis van die geografiese area • Versigtigheid, eerlikheid, verantwoordelikheid en betroubaarheid • Geldige Kode 10-rybewys is verpligtend • Kode 14 met PDP-rybewys sal voordelig wees • Moet onder druk kan werk • Fisies in staat wees om items van 50 kg op te tel en te dra • Vermoë om in spanverband te funksioneer • Moet bereid wees om oortyd diens te verrig indien dit verlang word • Moet bereid wees om elke alternatiewe naweek diens te verrig. Minimum kwalifikasie: Graad 12 / St. 10

Dui asseblief duidelik aan vir watter pos u aansoek doen deur kode D080021 in aansoek te meld.

Sluitingsdatum: 18 Maart 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by epos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Loxton Besproeiing kantoor, Tongaatstraat, Stellenbosch, ingehandig word. Aansoeke moet asseblief vergesel wees van geldige afskrifte van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasies en die besonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemings plan sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word. Indien die kandidaat nie binne 6 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan aangeneem word dat die aansoek onsuksesvol was.

2019-03-08T05:13:36+02:00