Finansiële Administrasie Internskap

Website Mosselbaai Municipality

MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT
Mosselbaai Munisipaliteit ’n werkgewer wat verbind is
tot gelyke indiensneming, nooi persone om vir die
volgende vakature aansoek te doen:
Finansiële Internskap
DIREKTORAAT: FINANSIËLE DIENSTE
SUB-DIREKTORAAT: FINANSIËLE ADMINISTRASIE
Kontraktuele Aanstelling: 12 maande met ’n
opsie om die tydperk vir ’n verdere 12 maande te verleng
Salarisskaal: R100 000,00 (insluitende pakket per jaar)
Die volledige advertensie in Engels, Afrikaans en isiXhosa is op Mosselbaai Munisipaliteit se
webwerf by www.mosselbay.gov.za beskikbaar (http://www.mosselbay.gov.za/vacancies).
Navrae: Me C Wagenaar of me L de Vos, tel. 044 606 5000
Applikante wat in die Wes-Kaap woonagtig is, sal voorkeur geniet.
Sluitingsdatum: 18 Mei 2018
(Geen aansoeke sal na 13:00 aanvaar word nie.)

2018-05-07T11:45:38+00:00