Finansiele Assistent (Paarl)

Website Western Cape Government

NexusAG is een van die voorste
verspreiders wat omvattende
gewasoplossings aan hul kliënte
in Suider-Afrika bied.
ONTVANGS/PERSOONLIKE
EN FINANSIËLE ASSISTENT
(PAARL)
Die ideale kandidaat is goed tweetalig, selfversekerd en toegewyd met ’n
natuurlike syferaanleg en kan organisatories, onder druk en baie noukeurig
werk. Deeglike administratiewe vaardighede en rekenaarvaardigheid
(MS Office/Sage X3) is verdere voorvereistes. Die ideale kandidaat het
bewese ervaring van ten minste 3-5 jaar in ’n soortgelyke posisie en moet
in staat wees om ’n professionele korporatiewe beeld uit te straal.
Die aansoeker sal verantwoordelik wees vir die koördinering van alle
persoonlike, sekretariële en administratiewe take wat die volgende
insluit: • fakturering • vaslegging van krediteure • kleinkasadministrasie
• ontvangs en skakelbord • byhou van dagboeke • reël van afsprake
• bespreking van vergaderlokale en reël van vergaderings en funksies
• uitstuur van kennisgewings van vergaderings • opstel van agendas
• verspreiding van notules en alle ander take wat met hierdie soort pos
verband hou.
In ruil vir u bydrae bied ons kliënt ’n mededingende vergoedingspakket
aan.
Doen asseblief voor 09:00 op 2 Augustus 2018 aanlyn aansoek
by www.m3online.co.za Vir enige verdere navrae kontak Ilze van
Niekerk by tel. 021 863 1444.
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik
Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die
sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u
aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

2018-07-27T08:58:56+00:00