Gemeenskapsontwikkelingwerker-Bestuur, Streek A

Website Western Cape Government

Western Cape Government logo
DEPARTEMENT VAN PLAASLIKE REGERING
GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSWERKER-TOESIGHOUER:
GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSWERKER-BESTUUR, STREEK A
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8).
Verwysingsnommer:
LG 2018-13
Al hierdie poste is in Kaapstad gesetel.
Die volledige advertensie kan op
www.westerncape.gov.za/jobs gevind word.
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in
hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 26 Maart 2018
2018-03-14T09:25:40+00:00