Chat with us, powered by LiveChat

Groenteproduksiebestuurders

  • Ceres
  • Salary: RMarkverwant

Laastedrif Agri

Laastedrif Agri (Edms.) Bpk., is ’n gevestigde, kommersiële landbouonderneming, wat spesialiseer in die verbouing van vars groente en vrugte. Laastedrif is gesetel buite Ceres en bedien ’n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.

Die maatskappy, beskik tans oor die volgende vakante betrekkings, wat direk aan die toepaslike Plaasbestuurder rapporteer;

GROENTEPRODUKSIEBESTUURDERS:

Voorvereiste: Toepaslike landboukwalifikasie met minstens twee (2) jaar praktiese ondervinding in die verbouing van groente.

Die geskikte kandidate sal verantwoordelik wees vir: • Die bestuur van ’n besigheidseenheid • produktiwiteitsbestuur • navolging van beste boerderypraktyke en administratiewe take (rekordhouding en verslaggewing). Goeie rekenaar- en Excelvaardighede sal in die kandidaat se guns tel.

Kandidate moet ’n goeie werkende kennis en ondervinding hê van: Kostebestuur • beplanning • prioritisering en haal van spertye • goeie arbeidsverhoudinge • gewilligheid om na-uurs te werk, indien nodig. ’n Progressiewe ingesteldheid teenoor wereldklasstandaarde is ’n vereiste.

Vergoeding: Markverwant

Sluitingsdatum: 25 April 2019

E-pos asseblief u aansoek aan: hrm@cillie.co.za Aansoeke moet bewys van kwalifikasie, rybewys, u huidige kennisgewingsperiode, asook besonderhede van drie (3) kontakbare verwysings insluit.

Indien u geen terugvoering binne twee weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang het nie, moet u asseblief aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

2019-04-24T16:12:20+02:00