• Full Time
  • Malmesbury
  • Salary: R393 732– R511 044 p.j. (T14)

Swartland Municipality

Geleenthede by Swartland Munisipaliteit

Hoof: Inkomste (Malmesbury)

Departement van die Direkteur: Finansiële Dienste

Verwysingsnommer: V19/19

Salarisskaal: R393 732– R511 044 p.j. (T14)

Hierdie is ’n verdere beroep om aansoeke.

Die vakature is voorheen onder dieselfde verwysingsnommer geadverteer. Aansoekers wat voorheen aansoek gedoen het, hoef nie weer nie.

Sluitingsdatum: 25 Oktober 2019 om 12:00

Besigtig die volledige advertensies, posvereistes en die aansoekprosedure by http://www.swartland.org.za of skakel mnr. D. Carolus by 022 487 9400.