Intern: Finansiele

Website Swartland Municipality

Intern: Finansiële
Bestuur Malmesbury
Departement van die Direkteur:
Finansiële Dienste
• Verw: V16/18
Salarisskaal: R9 000 – R12 000 per maand
(allesinsluitend)
Sluitingsdatum: 21 September 2018
om 12:00

Besigtig die volledige advertensies,
posvereistes en die aansoekprosedure by
www.swartland.org.za of skakel
mnr. D. Carolus by 022 487 9400.

2018-09-14T09:30:47+00:00