Chat with us, powered by LiveChat

Kaap Agri Vacancies (Aussenkehr)

  • Aussenkehr
  • Salary: RMarkverwant

Kaap Agri

 

 

 

Kaap Agri het ten doel om welvaart vir al sy belanghebbers te skep.

Kaap Agri is ’n gevestigde landboudienstegroep wat as publieke maatskappy sake doen met meer as honderd-en-vyftig  bedieningspunte wat regoor die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Gauteng, Mpumalanga asook Limpopo strek. Met die hoofkantoor te Malmesbury, verskaf Kaap-Agri ’n verskeidenheid produkte en dienste aan ’n diverse kliëntebasis wat landbouprodusente, -besighede en die algemene publiek insluit.

Ons beskik oor die volgende vakature by Agrimark Aussenkehr:

BESTUURDER : AGRIMARK

Hierdie bestuurspos rapporteer aan die Streekbestuurder: Handel (Noord Kaap).

Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik die operasionele- en stategiese bestuur van die Agrimark.

Dit sluit in: • voorraadbestuur (alle bestellings en kontroles) • finansiële bestuur (begroting) • administratiewe bestuur (dataverwerking op stelsel) • menslike hulpbronne bestuur • bemarkingsbestuur • verliesbeheer en huishouding.

Hierdie take verg innoverende denke en vinnige reaksie om optimale wins en volgehoue groei in besigheid vir die Agrimark te verseker.

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike kwalifikasie in besigheidsbestuur en bewese ondervinding van bestuur met deeglike kennis van boerderybenodigdhede, pakmateriaal en die behoeftes van landbouprodukte. Die persoon is energiek, dinamies, selfgeldend en beskik oor goeie menseverhoudinge.

HANDELSKLERK

Hierdie pos is ideaal vir ’n persoon met ’n Senior Sertifikaat, sterk interpersoonlike vaardighede en die verantwoordelikheidsin om onafhanklik te kan werk.

Verantwoordelikhede behels die volgende: • verkope/kliëntediens • hantering van direkte bestellings • voorraadbeheer • administrasie wat met die voorafgaande verband hou • kontrole oor aflewerings • hantering van personeelaangeleenthede • netheid en huishouding • besendingsvoorraad (indien van toepassing).

Belangstellendes is welkom om die Streeksbestuurder: Handel (Noord Kaap), mnr. Johan Mouton by 054 338 9000 te kontak. Om aansoek te doen, stuur ’n volledige CV per e-pos na johan.mouton@kaapagri.co.za

Sluitingsdatum: Donderdag, 18 April 2019

Kaap Agri Namibië onderskryf aan die beginsels van Gelyke Indiensneming en daarom word voorheen benadeelde persone, vroue en gestremdes aangemoedig om aansoek te doen.

Kaap Agri sal slegs in gepaste gevalle onderhoude met aansoekers voer. Kandidate wat dus nie binne vier (4) weke na die sluitingsdatum terugvoering ontvang het nie, kan aanvaar dat hulle onsuksesvol was. Kaap Agri onderskryf die beginsels van Gelyke Indiensneming en behou die reg voor om ’n pos nie te vul nie.

2019-04-05T10:19:23+02:00