Chat with us, powered by LiveChat

Kaap Agri Vacancies (Kirkwood)

  • Kirkwood
  • Salary: RMarket Related

Kaap Agri

 

 

 

Kaap Agri het ten doel om welvaart vir al sy belanghebbers te skep.

Kaap Agri is ’n gevestigde landboudienstegroep wat as publieke maatskappy sake doen met meer as honderd-en-vyftig bedieningspunte wat regoor die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Gauteng, Mpumalanga asook Limpopo strek. Met die hoofkantoor te Malmesbury, verskaf Kaap-Agri ’n verskeidenheid produkte en dienste aan ’n diverse
kliëntebasis wat landbouprodusente, -besighede en die algemene publiek insluit.

Ons beskik oor die volgende vakatures by ons Kirkwood Agrimark:

BEMARKER: BOUMATERIAAL

Die hoofdoel van hierdie veelsydige pos is die bemarking van boumateriaal.

Aansoekers moet oor ’n Senior Sertifkaat beskik met ten minste 3-5 jaar ervaring in ’n soortgelyke omgewing. ‘n Naskoolse kwalifikasie in bemarking en/of kleinhandel sal u aansoek versterk. Die ideale kandidaat beskik verder oor goeie interpersoonlike vaardighede, die vermoë om goeie kliënteverhoudinge te bou en te handhaaf, sterk kommunikasie- en onderhandelingsvaardighede sowel as die vermoë om onafhanklik en onder druk te funksioneer.   

Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • tegniese advieslewering oor boumateriaal • bemarking van boumateriaal • logistieke reëlings met betrekking tot aflewerings • skakeling met kliënte om behoeftes te bepaal • administrasie en ad-hoc take wat met die voorafgaande verband hou

Eie vervoer is ’n absolute vereiste.

HANDELSKLERK: ADMIN

Ons benodig ’n vriendelike en hulpvaardige persoon wat oor ’n Senior Sertifikaat beskik, wat rekenaarvaardig is, goeie menseverhoudinge handhaaf en die verantwoordelikheidsin het om onafhanklik te kan werk. Rekenaarvaardigheid is ’n voorvereiste.

Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • hantering van daaglikse banking en kleinkas • kontrolering van verslae ten einde nominale rekenings te balanseer • verwerking van goedere ontvangsbewyse (GOB’s) • hantering van direkte bestellings • kontrolering en regstelling van voorraadtellings • alle administrasie en ad hoc-take wat met voorafgaande verband hou.

WINKELASSISTENT (x4)

Hierdie pos vereis ’n vriendelike, veelsydige en hulpvaardige persoon wat oor ’n Senior Sertifikaat beskik, ten einde vir die volgende pligte verantwoordelik te wees: • bediening van kliënte • ontvangs van voorraad • kontrolering en merk van voorraad • rakversorging (wat insluit die netheid en pak van rakke volgens die neergelegde riglyne soos saamgevat in die handleiding) asook • ad hoc-take wat met die voorafgaande verband hou.

DRYWER

Ons benodig ’n vriendelike en toegewyde persoon wat beskik oor ’n Senior Sertifikaat en ’n geldige Kode C1-rybewys. Ondervinding van aflewerings sal u aansoek versterk.

Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • aflewering/afhaal van voorraad • korrekte ontvangs en uitlaai van voorraad • basiese instandhouding van die voertuie (bakkie en vragmotor) • instandhouding van persoonlike rybewys • handhawing van algemene netheid • ad hoc-take wat met voorafgaande verband hou.

’n Hoë premie sal ook geplaas word op ’n persoon met sterk interpersoonlike eienskappe wat goeie menseverhoudinge handhaaf ten einde die Agrimark se kliëntediens te bevorder.

Belangstellendes is welkom om die Bestuurder: Agrimark, mnr. Johan Myburgh by tel 042 233 0331 te kontak vir meer besonderhede. Om aansoek te doen stuur ’n volledige CV per e-pos na jmyburgh@kaapargri.co.za

Sluitingsdatum: Donderdag, 11 April 2019

Kaap Agri sal slegs in gepaste gevalle onderhoude met aansoekers voer. Indien u dus vier weke na die sluitingsdatum geen reaksie op u aansoek ontvang het nie
moet u aanvaar
dat dit onsuksesvol was.

2019-04-05T10:22:02+02:00