• Full Time
  • Bellville
  • Salary: R- Market-related

NG Kerk

NG Kerk in Suid-Afrika (Bellville)

KOMMUNIKASIEBEAMPTE

Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as kommunikasiebeampte. Die suksesvolle kandidaat moet die waardes en visie van die Sinode van Wes-Kaapland onderskryf, bemark en kommunikeer. ’n Aanvoeling vir die kerklike omgewing,

sowel as ondervinding van die NG Kerk se strukture sal die aansoek versterk. Sterk kommunikasievaardighede en kennis van sosiale media is noodsaaklik.

Sluitingsdatum: Maandag, 03 Februarie 2020 om 12:00

Besoek asseblief ons webblad by https://kaapkerk.co.za/ng-kerk-in-sa-kommunikasiebeampte-voldagpos/ vir die volledige advertensie en inligting oor die aansoekproses.

Navrae: Ronelda Visser by kommunikasie@kaapkerk.co.za of 083 273 3984 of Francois Herselman (voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie) by fherselman1@telkomsa.net of 081 270 3226.