Landbou-Ekonoom: Bedryfsbegroting

Website Western Cape Government

Western Cape Government logo
LANDBOU-EKONOOM: BEDRYFSBEGROTING
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8)
Verwysingsnommer:
AGR 2018-08
Aansoeke moet aanlyn ingedien word by www.westerncape.gov.za/jobs
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in
hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 26 Maart 2018
2018-03-14T12:55:19+00:00