Mediese Beampte Graad 1 TOT 3

Website Western Cape Government

Western Cape Government logo

SONSTRAAL HOSPITAAL
MEDIESE BEAMPTE GRAAD 1 TOT 3
Vergoedingspakket: Graad 1: R780 612 per jaar
Graad 2: R892 551 per jaar
Graad 3: R1 035 831 per jaar
(’n Gedeelte van die pakket mag volgens die individu se persoonlike behoeftes
gestruktureer word.)

Vir volledige inligting oor die bogenoemde pos/te besoek ons webblad by:
www.westerncape.gov.za/health-jobs
Toegang tot die webblad kan verkry word by die Cape Gateway-adres:
Dorpstaat 4, Kaapstad, Wes-Kaap, Suid Afrika.
Die Wes-Kaapse Regering word deur die
beginsels van Diensbillikheid gelei.
Kandidate wat gestremd is, word
aangemoedig om aansoek te doen en ’n
aanduiding in hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum:
24 Augustus 2018

2018-08-10T08:57:57+00:00