Chat with us, powered by LiveChat

Menslike Hulpbronbeampte

Rupert & Rothschild Vignerons

Rupert & Rothschild Vignerons, ’n bekende wynlandgoed in die lieflike Franschhoek Wynvallei, beskik tans oor die volgende pos:

MENSLIKE HULPBRONBEAMPTE

Indien jy ’n Menslike Hulpbronpraktisyn is wat omgee vir mense, professionaliteit waardeer, ’n uiteenlopende arbeidsmag geniet, daarvan hou om deel te wees van ’n klein span en ervaring het oor ’n wye reeks Menslike Hulpbron-dissiplines, is hierdie pos vir jou!

Die suksesvolle aansoeker se primêre pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in: • Omsien na die welstand van ons werknemers • Personeeladministrasie • Beplanning en koördinering van opleiding • Diensbillikheid en die fasilitering/voorlegging van ’n vaardigheidsplan • Prestasiebeoordelings • Dissiplinêre prosedures • Werwing • Sekuriteit • Alle ander menslike hulpbron- en administratiewe take wat met hierdie pos verband hou. Noodsaaklike vaardighede, kwalifi kasies en ervaring: • Toepaslike tersiêre kwalifi kasie • 3 – 5 jaar toepaslike ervaring • Ten volle tweetalig (Engels en Afrikaans) • Uitstekende administratiewe en rekenaarvaardighede • Kennis van Suid-Afrikaanse wetgewing.

In ruil vir u bydrae bied Rupert & Rothschild Vignerons ’n markverwante vergoedingspakket aan.

Indien u belangstel kan u voor 09:00 op 24 Oktober 2019 aanlyn aansoek doen by www.m3online.co.za

Vir algemene navrae, kontak asseblief vir Ilze van Niekerk by 021 863 1444.

Aanvangsdatum: So spoedig moontlik

Indien u binne twee weke na die sluitingsdatum nog geen terugvoering ontvang het nie, was u aansoek onsuksesvol.

2019-10-18T09:33:12+02:00