Chat with us, powered by LiveChat

Ondersoeker van Bestuurderslisensies: Graad A

  • Full Time
  • Swartland
  • Salary: R185 868 – R241 248 p.a (T9)

Swartand Municipality

Geleenthede by Swartland Munisipaliteit

Ondersoeker van Bestuurderlisensies: Graad A (Swartland Area)

Verwysingsnommer: V20/19

Salarisskaal: R185 868 – R241 248 p.a (T9)

Departement van die Direkteur: Beskermingsdienste

Sluitingsdatum: 25 Oktober 2019 om 12:00

Besigtig die volledige advertensies, posvereistes en die aansoekprosedure by http://www.swartland.org.za of skakel mnr. D. Carolus by 022 487 9400.

2019-10-18T09:02:56+02:00