Chat with us, powered by LiveChat

Operasionele Bestuurder

Overberg Agri

Overberg Agri is ’n gevestigde en gerespekteerde landboumaatskappy, wat deur middel van verskeie takke en afdelings, ’n noodsaaklike diens lewer. Ons beskik tans oor die onderstaande posisie en benodig ’n vaardige, entoesiastiese en toegewyde persoon om by ons wenspan aan te sluit.

Operasionele Bestuurder

Riviersonderend Caltex & Country Store

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in: Algemene bestuur van vulstasie en geriefswinkel • beheer oor die ontvangs en uitreiking van voorraad • kliëntediens • ontvangs van kontant en die hantering van betaalmetodes • balansering van kontant aan die einde van elke dag • monitor instandhouding van rybaan en kleedkamers • verseker dat veiligheidsmaatreëls met betrekking tot die hantering van brandstof en kontant toegepas word op rybaan • maandelikse generering van bestuursverslae en inligting • personeelbestuur, beplanning en uitwerk van skofte van personeel • daaglikse kontroles met betrekking tot risikobestuur • voorraadkontrole en -bestuur • bepaling en ontleding van aankoopbehoeftes • koördineer werksaamhede en werkslading van rybaanpersoneel en behulpsaam met ingooi van brandstof.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende: Ten minste 3 jaar relevante ondervinding met toesighouding/bestuur van personeel as aanbeveling • werkende kennis van voorskrifte van die Hoofooreenkoms van die Motorindustrie-Bedingingsraad sowel as SANS 10089 voorskrifte • goeie menseverhoudinge en bemarkingsvermoë • uitstekende bestuurs-, verkoops- en kliëntediensvaardighede • rekenaar- en syfervaardigheid • moet onder druk kan funksioneer • moet onafhanklik, akkuraat en met minimale toesig kan werk • moet bereid wees om lang ure te werk asook naweke wanneer nodig • geldige rybewys en toegang tot eie betroubare vervoer is verpligtend • betroubaarheid en eerlikheid.

Minimum kwalifikasie: St. 10 / Graad 12 met ’n toepaslike tersiêre kwalifikasie as aanbeveling.

Sluitingsdatum: 29 November 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Agri hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingehandig word. Aansoeke moet asseblief vergesel wees van geldige afskrifte van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasies en die besonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Dui asseblief duidelik aan vir watter pos u aansoek doen deur kode F130004 in aansoek te meld.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.

Indien kandidaat nie binne 6 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan aangeneem word dat aansoek onsuksesvol was. Overberg Agri behou die reg voor om ’n aanstelling te maak, al dan nie.

2019-11-15T10:23:53+02:00