Opsigter (Sportgronde)

Website Swartland

Opsigter (Sportgronde) Chatsworth
Departement van die Direkteur:
Siviele Ingenieursdienste
• Verw: V15/18
• Salarisskaal: R146 676 – R190 332 p.j. (T7)

Sluitingsdatum: 21 September 2018
om 12:00

Besigtig die volledige advertensies,
posvereistes en die aansoekprosedure by
www.swartland.org.za of skakel
mnr. D. Carolus by 022 487 9400.

2018-09-14T09:41:50+00:00