Chat with us, powered by LiveChat

Overstrand Municipality Vacancies

Overstrand Municipality

 

 

 

 

 

 

Overstrand Munisipaliteit is ’n dinamiese sentrum van uitnemendheid waar die gebied se besonderse potensiaal binne ’n pragtige omgewing ontsluit word. Ons taak is om ewewigtige groei en ontwikkeling binne ons natuurlike omgewing tot voordeel van al ons mense in hulle onderskeie gemeenskappe te bevorder. Die Munisipaliteit sluit die Hangklip/Kleinmond, Hermanus, Stanford en Gansbaai areas in.

Overstrand nooi bevoegde en selfgemotiveerde mense asook kandidate uit die aangewese groepe wat uitdagings geniet, om deel van ons topspan te word en vir die volgende poste aansoek te doen:

Ambagsman: Elektrisiën X2

(Hermanus en Kleinmond)

Direktoraat: Infrastruktuur en Beplanning

(Verw.: WC0321586 [Hermanus] en WC0325104 [Kleinmond])

Salaris: R209 268 per jaar plus ’n nie-pensioendraende skaarsvaardigheidstoelaag

(30% van bruto salaris pro rata maandeliks betaalbaar) plus ’n selfoontoelaag

Wetstoepassingsbeamptes X 6 

(Hermanus)

Direktoraat: Beskermingsdienste

(Verw.: WC0329474; WC0329730; WC0329732; WC0329734; WC0329736; WC0329738)

Salaris: R146 676 per jaar

Leerling-Verkeersbeampte

(Hermanus)

Direktoraat: Beskermingsdienste

(Verw.: WC0329498)

Salaris: R121 284 per jaar

Sluitingsdatum: Maandag, 1 April 2019 om 15:00.

Besoek asseblief ons webtuiste by www.overstrand.gov.za vir die volledige advertensies en inligting oor die aansoekproses.

Die poste kan ook op die kennisgewingborde by die onderskeie biblioteke en munisipale kantore besigtig word.

2019-03-22T12:01:44+02:00