Chat with us, powered by LiveChat

Passer-en-Draaier

  • Full Time
  • Caledon

Overberg Agri

Overberg is ’n gevestigde en gerespekteerde landboumaatskappy, wat deur middel van verskeie takke en afdelings, ’n noodsaaklike diens lewer. Ons beskik tans oor die onderstaande pos en benodig ‘n vaardige, entoesiastiese en toegewyde persoon om by ons wenspan aan te sluit.

Passer-en-Draaier: Caledon
(Verwysingsnommer: F060007)

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in: Die lewering van kliëntediens • die herstel en vervaardiging van landboutoerusting • doeltreffende administrasie met betrekking tot die voltooiing van werkskaarte en materiaal gebruik • handhaaf netheid en veiligheid van werksomgewing. Die ideale kandidaat sal oor die volgende beskik: 5 jaar ondervinding in pas- en draaiwerk • 5 jaar ondervinding in hidroliese stelsels wat insluit silinders, motors en pompe • ondervinding in die herstel en instandhouding van waterpompe sal tot u voordeel strek • uitstekende kliëntediensvaardighede • eerlikheid, betroubaarheid en selfstandige optrede • sin vir akkuraatheid • moet in staat wees om onafhanklik en met minimale toesig asook in spanverband te kan werk • moet onder druk kan werk • goeie kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels • goeie interpersoonlike vaardighede • ingesteldheid op netheid en veiligheid • moenie aan hoogtevrees of engtevrees lei nie • goeie hand-/oogkoördinasie • moenie allergies wees vir stof nie en goeie gesondheid geniet • fisies in staat om items van 50 kg op te tel en te dra • bereidwillig om naweke en oortyd te werk wanneer verlang word • ‘n Geldige Kode EB-rybewys is verpligtend.

Minimum kwalifikasie:
Gekwalifiseerde Passer-en-Draaier (Rooiseël)

Vergoeding:
’n Markverwante vergoedingspakket word aangebied.

Sluitingsdatum: 22 Maart 2019
Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingehandig word. Aansoeke moet vergesel word van ’n geldige afskrif van die kandidaat se identiteitsdokument, rybewys, hoogste kwalifikasie en minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Dui asseblief duidelik op u aansoek die verwysingsnommer aan. Aansoeke wat nie die verwysingsnommer bevat nie, sal nie vir die posisie oorweeg word nie.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word. Indien u binne 6 weke na die sluitingsdatum nog nie terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.Die Maatskappy behou die reg om ‘n aanstelling te maak, al dan nie.

2019-03-13T23:16:31+02:00