Preduksiebestuurder: Groente

Website Laastedrif


Die maatskappy, beskik tans oor die volgende vakature by die Kleinvlakte
Produksie-eenheid:
PRODUKSIEBESTUURDER: GROENTE
Die suksesvolle kandidaat sal aan die Plaasbestuurder rapporteer
en is verantwoordelik vir die volgende sleutelprestasie-areas:
• Onafhanklike bestuur van besigheidseenheid • produktiwiteitsbestuur
• deeglike rekordhouding en verslaggewing • bestuur van beste boerderypraktyke.
Minimum kwalifikasie en ondervinding: • Toegepaslike landboukwalifikasie
• minstens 5 jaar praktiese ondervinding in die verbouing van
groente.
Verdere vereistes sluit in: • Goeie werkende kennis en ondervinding van
kostebestuur • vermoë om te beplan, te prioritiseer en take doeltreffend en
betyds af te handel • logiese foutopsporingsvaardighede • rekenaarvaardighede
(kennis van Excel sal voordelig wees) • goeie arbeidsverhoudinge en gewilligheid
om na-ure te werk indien benodig • Goeie menseverhoudinge en
gesindheid sal voordelig wees • goeie rekenaar- en Excel-vaardighede sal ’n
voordeel wees.
Vergoeding: Laastedrif Boerdery bied ’n markvervante vergoedingspakket
met pensioenvoordele.
Diensaanvaarding: Onderhandelbaar
Sluitingsdatum: Vrydag, 15 Junie 2018
Stuur asseblief u aansoek aan: Die Bestuurder, Menslike
Hulpbronne, Laastedrif Boerdery (Edms.) Bpk., Privaatsak 135,
Ceres 6835, of per e-pos na altus@cillie.co.za Aansoeke moet
gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasie/s en rybewys insluit
asook besonderhede van drie kontakbare verwysings en u huidige
kennisgewingstydperk.
Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die
sluitingsdatum ontvang het nie, aanvaar asseblief dat u
aansoek onsuksesvol was. Laastedrif Boerdery (Edms.)
Bpk. ondersteun die reëls en voorskrifte van Gelyke
Indiensneming. Vir meer inligting rakende die besigheid en
ander vakatures, besoek gerus ons Facebook-blad, asook
webtuiste by www.laastedrif.co.za
Laastedrif Boerdery (Edms.) Bpk., is ’n
gevestigde, kommersiële landbou-onderneming,
wat spesialiseer in die verbouing van vars
groente en vrugte. Laastedrif is in Ceres gesetel
en bedien ’n reeks plaaslike supermarkte asook
buitelandse markte.

2018-06-08T11:15:21+00:00