Rekenmeester

Riebeek Cellars


Rekenmeester
Riebeek Kelder (Edms.) Bpk, ’n gevestigde wynmaatskappy in die
skilderagtige Riebeekvallei, beskik tans oor bogenoemde geleentheid in die
finansiële afdeling by ons kantore te Riebeek-Kasteel.

Verantwoordelikhede sluit in: • hulp met opstel van finansiële state tot op
proefbalans stadium • bestuur van debiteure en krediteure • hantering van alle
buitelandse transaksies • totale administrasie en bestuur van aksynsbetalings
• ander administratiewe funksies binne die finansiële afdeling.

Die ideale posbekleër beskik oor die volgende: • B.Com-graad of Diploma
in Finansiële Bestuur / Koste- en Bestuursrekeningkunde • bewese praktiese
ervaring as Rekenmeester • rekenaargeletterdheid (gevorderde kennis
van rekeningkundige stelsel en Excel) • detail-georiënteerd en goeie
projekbestuursvaardighede • uitsonderlike kommunikasie- en interpersoonlike
vaardighede • blootstelling aan EzyWine sal as ‘n verdere aanbeveling dien.
In ruil vir u bydrae bied Riebeek Kelder (Edms.) Bpk. ’n mededingende
vergoedingspakket aan.

Doen asseblief voor 09:00 op 10 September 2018 aansoek by
andre@riebeekcellars.co.za
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.
Indien u geen terugvoering binne twee weke na die
sluitingsdatum ontvang het nie, kan u aanvaar dat u
aansoek onsuksesvol was.

2018-08-31T10:47:53+00:00