Chat with us, powered by LiveChat

Senior Stoorman

  • Overberg
  • Salary: RMarket Related

Overberg

Overberg Agri is ’n gevestigde en gerespekteerde landboumaatskappy, wat deur middel van verskeie takke en afdelings, ’n noodsaaklike diens lewer.

Ons beskik tans oor die onderstaande posisies te Uitenhage en benodig vaardige, entoesiastiese en toegewyde persone om by ons wenspan aan te sluit.

Senior Stoorman

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in: Die lewering van kliëntediens • bestuur van die voerstoor • voorraad beheer en aankope • personeelbestuur • administrasie, rekordhouding, insluitende die verskaffing van bestuursinligting • proaktiewe bemarking en verkope • veiligheidsverteenwoordiger van tak.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende: 2 jaar ondervinding in ‘n handelsomgewing • energiek met goeie bemarkings-, kommunikasie- en verkoopsvaardighede • goeie kliëntediensvaardighede • kennis van dieregesondheid sal tot u voordeel strek • beskik oor goeie tydsbestuur • ten volle rekenaargeletterd (volle MS Office-pakket) • sober gewoontes, betaamlik en goed versorg • goeie gesondheid en in staat om items van 50kg te dra en skuif • geldige Kode B-rybewys is verpligtend en Kode C1-rybewys sal voordelig wees • bereid om naweke en oortyd te werk wanneer nodig • die vermoë om met geld te kan werk • akkuraatheid.

Minimum kwalifikasie: St. 10 / Graad 12

Dui asseblief duidelik aan vir watter pos u aansoek doen deur kode S180005 in aansoek te meld.

Sluitingsdatum: 30 April 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Agri Handelstak, Cuylerstraat 85, Uitenhage, ingehandig word. Aansoeke moet asseblief vergesel wees van geldige afskrifte van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasies en die besonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur geniet. Indien u binne 6 weke na die sluitingsdatum nog nie terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

Die Maatskappy behou die reg om ‘n aanstelling te maak, al dan nie.

2019-04-24T16:10:26+02:00