Chat with us, powered by LiveChat

Senior VKB Praktisyn: Verkryging en Aanvraagbestuur (Tenders)

  • Full Time
  • Mossel Bay
  • Salary: RR317 992,20 – R412 751,64 per jaar (T12)

Mossel Bay Municipality

Mosselbaai Munisipaliteit ’n werkgewer wat verbind is tot gelyke indiensneming, nooi persone om vir die volgende vakatuur aansoek te doen:

DIREKTORAAT: FINANSIËLE DIENSTE AFDELING: VOORSIENINGSKANAALBESTUUR

Senior VKB Praktisyn: Verkryging en Aanvraagbestuur (Tenders)

SALARISSKAAL: R317 992,20 – R412 751,64 per jaar (T12)

Die volledige advertensie in Engels, Afrikaans en isiXhosa is op Mosselbaai Munisipaliteit se webwerf by http://www.mosselbay.gov.za beskikbaar (http://www.mosselbay.gov.za/job-opportunities).

Navrae: Me C Wagenaar, Me G October of Me J Ruiters, tel. 044 606 5000

Aansoekers wat in die Wes-Kaap woonagtig is, sal voorkeur geniet.

Sluitingsdatum: 23 Augustus 2019

(Geen aansoeke sal na 13:00 aanvaar word nie.)

2019-08-16T09:01:13+02:00