Sportkoördineerder

Website Swartland

Sportkoördineerder
Malmesbury
Departement van die Direkteur:
Siviele Ingenieursdienste
• Verw: V14/18
Salarisskaal: R247 032 – R320 676 p.j. (T11)

Besigtig die volledige advertensies,
posvereistes en die aansoekprosedure by
www.swartland.org.za of skakel
mnr. D. Carolus by 022 487 9400.

Sluitingsdatum: 21 September 2018
om 12:00

2018-09-14T09:17:09+00:00