Overberg Agri

By Overberg Agri glo ons dat werksbevrediging begin met die skep van ’n ondersteunende en inklusiewe omgewing waar elke werknemer welkom voel. Ons is ’n span wat vooruit dink en goedhartigheid, innovasie en toewyding is die kern van wat ons doen. Ons is op soek na passievolle en ambisieuse kandidate wat opgewonde is om saam met ons ’n positiewe impak op die landbousektor van Suid-Afrika te hê.

Toonbankklerk

Verwysingsnommer: C030021
Alexandria Handel

Verantwoordelikhede: • Die hantering van verkope op die rekenaar • Balansering van verkope met kontant, tjeks en kredietstrokies • Die lewering van kliëntediens en die vroegtydige identifisering van kliënte se aankoopbehoeftes • Neem van bestellings • Liassering van administratiewe dokumente • Rakversorging • Behulpsaam met die bou van uitstallings en voorraadopnames.

Die ideale kandidaat sal oor die volgende beskik: • Graad 12/St. 10 • Twee (2) jaar kassierondervinding sal voordelig wees • Energieke, spontane persoonlikheid en ‘n voorliefde om met mense te werk • Uitstekende kliëntediensvaardighede • Produkkennis en verkoopsvaardighede • Akkuraatheid en vermoë om met geld te kan werk • Vermoë om onafhanklik en sonder toesig kan werk • Bereid om oortyd te werk wanneer nodig • Rekenaarvaardigheid • Kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels sal voordelig wees • Kode B-rybewys en toegang tot eie betroubare vervoer is verpligtend • Suid-Afrikaanse burgerskap.

Vergoeding: ’n Markverwante vergoedingspakket word aangebied.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2021

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingehandig word. Dui asseblief die verwysingsnommer duidelik op u aansoek aan. Aansoeke wat nie die verwysingsnommer bevat nie, sal nie oorweeg word nie. Aansoeke moet vergesel word van ’n geldige afskrif van die kandidaat se identiteitsdokument, rybewys, hoogste kwalifikasie en kontakbesonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur geniet. Indien u binne ses weke na die sluitingsdatum nog geen terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Overberg behou die reg voor om ‘n aanstelling te maak, al dan nie.