Chat with us, powered by LiveChat

TOONBANKKLERK

Overberg Agri / Loxton Besproeiing

 

 

LOXTON BESPROEIING STELLENBOSCH

TOONBAKKLERK

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in:

Die hantering van verkope op die rekenaar • die balansering van verkope met kontant, tjeks en kredietstrokies • die lewering van kliëntediens en die vroegtydige identifisering van kliënte se aankoopbehoeftes • die neem van bestellings • die liasering van administratiewe dokumentasie • die verwerking van aankoopadministrasie asook hulp met voorraadopnames.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende:

Benewens St.10/Gr 12, verg hierdie aanstelling minimum een jaar toepaslike werksondervinding terwyl twee jaar kassiere-ondervinding voordelig sal wees • goeie menseverhoudinge • uitstekende kliëntediens- en verkoopsvaardighede • rekenaarvaardigheid • goeie kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels • produkkennis met betrekking tot besproeiing sal voordelig wees • akkuraatheid en die vermoë om met geld te werk • Die kandidaat moet onafhanklik en sonder toesig kan werk en ook bereid wees om oortyd en naweke te werk wanneer nodig • Kandidaat moet ‘n Suid-Afrikaanse burger wees.

Dui asseblief duidelik aan vir watter pos u aansoek doen deur kode C030027 in aansoek te meld.

Sluitingsdatum: 18 Maart 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by epos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Loxton Besproeiing kantoor, Tongaatstraat, Stellenbosch, ingehandig word. Aansoeke moet asseblief vergesel wees van geldige afskrifte van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasies en die besonderhede van minstens TWEE kontakbare werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemings plan sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word. Indien die kandidaat nie binne 6 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan aangeneem word dat die aansoek onsuksesvol was.

2019-03-08T05:06:45+02:00