Verantwoordelikhede: Administrasie

Joubert & Associates Genote

JOUBERT & ASSOCIATES
GENOTE LOGISTIEKE
KOÖRDINEERDER
Verantwoordelikhede: • administrasie en
koördinering van bottel- en grootmaatwynverkope
(hoofsaaklik uitvoer) • skedulering van
bottelering • voorraadbeplanning (bottelwyn
en verpakkingsmateriaalvoorrade) • aankope
• verslagdoening en rapportering • algemene
administratiewe take en skakeling met toepaslike
rolspelers.
Vereistes: • kennis van SARS, SAWIS en
Departement Landbou se stelsels en regulasies
• toepaslike tersiêre kwali kasie met logistiek
as vak (aanbeveling) • bewese kennis van
en ondervinding in die wynbedryf • sterk
administratiewe vaardighede • uitstekende
beplannings-, organisatoriese, kommunikasie-,
interpersoonlike en koördineringsvaardighede
• akkurate numeriese en rekeningkundige
vaardighede • taak-, detail- en stelselgeoriënteerd
• gevorderde rekenaarvaardighede (EZY Wine
en MS Office).
Stuur asb. u CV so spoedig as moontlik
aan Phyline du Toit by info@hrsa.co.za

2018-07-13T09:15:41+00:00