Verkeersbeampte (2 Poste)

Website Matzikama

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT
Verkeersbeampte (2 Poste)
Sluitingsdatum: 2 November 2018
Besoek www.matzikamamun.co.za vir die volledige advertensie
/ inligting aangaande hierdie vakature en die aansoekprosedure.
DP LUBBE Munisipale Kantore
Munisipale Bestuurder Kerkstraat 37, Vredendal 8160
Verwysing: V11/2018 Tel: 027 201 3300
VAKATURE

2018-10-19T10:26:20+00:00