Chat with us, powered by LiveChat

Verpakkingsbestuurder

  • Ceres

Laastedrif Agri (Edms.) Bpk.

 

Laastedrif Agri (Edms.) Bpk., is ’n gevestigde, kommersiële landbou-onderneming, wat spesialiseer in die verbouing en verpakking van vars groente en vrugte.  Laastedrif is gesetel buite Ceres en bedien ’n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.

Die Maatskappy beskik tans oor die volgende vakante betrekking by sy pakhuise op Laastedrif.

VERPAKKINGSBESTUURDER

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Bedryfsbestuurder rapporteer en is verantwoordelik vir die volgende sleutelprestasie areas: • Optimale benutting van arbeid produkte en pakmateriaal • Daaglikse operasionele beplanning • Handhawing van gehalte- en veiligheidstandaarde volgens regulasies, kwaliteitstelsels en ander voorskrifte • Meting van kritiese prestasie-aanwysers om klientetevredenheid te verseker • Bestuur van paklyn om maksimum waardetoevoeging te verseker • Handhawing van bedryfsorde.

Die ideale kandidaat voldoen aan die volgende minimum vereistes: • Bewese ondervinding in ’n soortgelyke verpakkingsfunksie of in die vrugte-/groentebedryf  • Leierskapvaardighede • Uitstaande organisatoriese vaardighede • Basiese tegniese/meganiese aanvoeling • Rekenaarvaardighede (MS Excel en Word).

Stuur asb u aansoek, met die besonderhede van twee (2) kontakbare verwysings aan: hrm@cillie.co.za voor 7 Junie 2019.

Indien u geen terugvoering binne drie (3) weke na die sluitingsdatum  vir aansoeke ontvang het nie, anvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

2019-05-24T09:23:57+02:00