Chat with us, powered by LiveChat

Western Cape Department of Health Vacancies

Western Cape Department of Health

 

 

 

DEPARTEMENT GESONDHEID

(GEORGE HOSPITAAL)

GEHALTEVERSEKERINGSBESTUURDER: STREEKSHOSPITAAL 

Vergoeding: R444 693 per jaar

(PAARL HOSPITAAL)

OPERASIONELE BESTUURDER VERPLEGING GRAAD 1 (ALGEMEEN: CHIRURGIESE EENHEID)

Vergoeding: R420 318 (PN-A5) per jaar

(WORCESTER STREEKSHOSPITAAL)

HOOFVAKMAN GRAAD A (ELEKTRIES/MEGANIES) 

Vergoeding: Graad A: R365 646 per jaar

(TYGERBERG HOSPITAAL, PAROWVALLEI)

SPRAAKTERAPEUT (5/8-POS) (3-JAAR KONTRAKPOS) 

Vergoeding: Graad 1: R188 019 per jaar/ Graad 2: R220 443 per jaar/ Graad 3: R259 677 per jaar

(plus 37% in plaas van diensvoordele)

SENTRAAL-KAROODISTRIK TEGNIESE DIENSTE (GESTASIONEER BY LAINGSBURG HOSPITAAL)

VAKMAN PRODUKSIE GRAAD A TOT C (MEGANIESE PASSER) 

Vergoeding: Graad A: R179 523 per jaar/ Graad B: R211 464 per jaar/ Graad C: R246 870 per jaar

Vir volledige inligting oor die bogenoemde pos/te besoek ons webblad by: www.westerncape.gov.za/health-jobs

Toegang tot die webblad kan verkry word by die Cape Gateway-adres: Dorpstaat 4, Kaapstad, Wes-Kaap, Suid Afrika.

Die Wes-Kaapse Regering word deur die beginsels van Diensbillikheid gelei.

Kandidate wat gestremd is, word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in hierdie verband sal waardeer word.

Sluitingsdatum: 5 April 2019

2019-03-22T12:17:34+02:00