Western Cape Government Jobs

Website Western Cape Government

 Western Cape Government logo
OPWINDENDE GELEENTHEDE VIR MENSE WAT ’N VERSKIL WIL MAAK
DEPARTEMENT VAN LANDBOU
DOSENT DIEREPRODUKSIE: VOORTGESETTE ONDERWYS EN OPLEIDING
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8)
Verwysingsnommer:
AGR 2018-06
DEPARTEMENT VAN KULTUURSAKE EN SPORT
ASSISTENT-DIREKTEUR: TAALBELEID EN IMPLEMENTERING
Vergoeding
: R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
CAS 2018-04
DEPARTEMENT VAN MENSLIKE NEDERSETTINGS
HOOF- WERKE-INSPEKTEUR: BOUWERK
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8)
Verwysingsnommer:
HS 2018-03
DEPARTEMENT VAN DIE PREMIER
ADJUNKDIREKTEUR: VERANDERINGBESTUUR (1-JAARKONTRAKPOS)
Vergoeding:
R657 558 per jaar (Salarisvlak 11) Allesinsluitende salarispakket
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-13
ADJUNKDIREKTEUR: WERKNEMERGESONDHEID EN -WELWEES
Vergoeding:
R657 558 per jaar (Salarisvlak 11) Allesinsluitende salarispakket
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-10
FORENSIESE KONSULTANT: FORENSIESE ONDERSOEKE (KLUSTER A)
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-05
FORENSIESE KONSULTANT: FORENSIESE ONDERSOEKE (KLUSTER B)
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-06
DEPARTEMENT VAN PLAASLIKE REGERING
ASSISTENT-DIREKTEUR: DEPARTEMENTSHOOFONDERSTEUNING
(12-MAANDEKONTRAKPOS)
Vergoeding:
R334 545 per jaar, plus 37% in plaas van diensvoordele (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
LG 2018-15
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING
MONITERINGSBEAMPTE: GEHALTEVERSEKERING EN -MONITERING
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8)
Verwysingsnommer:
DSD 2018-21
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE: ADMINISTRATIEWE ONDERSTEUNING
Vergoeding:
R281 418 per jaar (Salarisvlak 8)
Verwysingsnommer:
DSD 2018-26
DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
HOOF- PROVINSIALE INSPEKTEUR – VREDENDAL
Vergoeding:
R417 552 per jaar (Salarisvlak 10)
Verwysingsnommer:
TPW 2018-03
HOOF- PROVINSIALE INSPEKTEUR – CALEDON
Vergoeding:
R417 552 per jaar (Salarisvlak 10)
Verwysingsnommer:
TPW 2018-01
ASSISTENT-DIREKTEUR: FINANSIES
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
TPW 2018-31
Al hierdie poste is in Kaapstad gesetel, tensy anders aangedui.
Aansoeke moet aanlyn ingedien word by www.westerncape.gov.za/jobs
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in
hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 19 Maart 2018
OPWINDENDE GELEENTHEDE VIR MENSE WAT ’N VERSKIL WIL MAAK
DEPARTEMENT VAN LANDBOU
SENIOR LANDBOU-ADVISEUR: BOERONDERSTEUNING EN -ONTWIKKELING
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
AGR 2018-05
DEPARTEMENT VAN DIE PREMIER
BEDRYFSIELKUNDIGE GRAAD 1
Vergoeding:
R633 702 per jaar (Salarisvlak OSD soos voorgeskryf)
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-09
WEBONTWERPER (GEBRUIKERSERVARING-ONTWERPER): E-REGERING
VIR BURGERS (12-MAANDEKONTRAKPOS)
Vergoeding:
R334 545 per jaar, plus 37% in plaas van diensvoordele (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-08
ASSISTENT-DIREKTEUR: KREATIEWE ONTWERP
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2018-16
PROVINSIALE TESOURIE
STELSELBESTUURDER: ONDERSTEUNING EN GEKOPPELDE FINANSIËLE
STELSELS
Vergoeding:
R657 558 per jaar (Salarisvlak 11) Allesinsluitende Salarispakket
Verwysingsnommer:
PT 2018-01
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING
MAATSKAPLIKE WERKBESTUURDER: METRO-OOS STREEK (KHAYELITSHA)
Vergoeding:
R712 827 per jaar (OSD soos voorgeskryf)
Verwysingsnommer:
DSD 2018-23
MAATSKAPLIKE WERKTOESIGHOUER: METRO-OOS STREEK (KHAYELITSHA)
Vergoeding:
R341 322 per jaar (OSD soos voorgeskryf)
Verwysingsnommer:
DSD 2018-24
DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
HOOF- ARGITEK: OVERBERG/WESKUS ONDERWYS
Vergoeding:
R805 806 per jaar (OSD soos voorgeskryf)
Verwysingsnommer:
TPW 2018-28
Al hierdie poste is in Kaapstad gesetel, tensy anders aangedui.
Aansoeke moet aanlyn ingedien word by www.westerncape.gov.za/jobs
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in
hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 19 Maart 2018
2018-03-06T10:24:08+00:00