Stellenbosch University Jobs


Sistematiese Teologie
Medeprofessoraat/Senior Lektoraat
Verw. THE03/273/0817 • Sluitingsdatum: 29 September 2017

Rekeningkunde
Lektoraat (verskeie poste)
Verw. EBW06/274/0817 • Sluitingsdatum: 20 September 2017

Voedselwetenskap
Lektoraat
Verw. AW10/270/0817 • Sluitingsdatum: 29 September 2017

Natuurwetenskappe
E-leer-Onderrigontwikkelaar (Vyfjaarkontrak)
Verw. NW00/271/0817 • Sluitingsdatum: 15 September 2017
Besoek

www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane
vir volledige inligting aangaande hierdie
en ander beskikbare vakatures en
die aansoekprosedure.
Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

2017-09-07T15:38:33+00:00