Western Cape Government Jobs

Western Cape Government logo
DEPARTEMENT VAN LANDBOU
KANTOORBESTUURDER: FINANSIES, ELSENBURG, STELLENBOSCH
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
AGR 2017-80
DEPARTEMENT VAN DIE PREMIER
ANALISONTWIKKELAAR: GESONDHEID, MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING
EN STREEKSDIENSTE (4 X DRIEJAARKONTRAKPOSTE)
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2017-105
STAATSREGSADVISEUR: WETGEWING
Vergoeding:
LP 7: R684 423 per jaar of LP8: R806 205 per jaar
(volgens OSD-voorskrifte)
Verwysingsnommer:
DOTP 2017-108
FORENSIESE KONSULTANT: FORENSIESE KONSULTANT KLUSTER B
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2017-110
ASSISTENT-DIREKTEUR: MENSANALISE
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DOTP 2017-77
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING
ASSISTENT-DIREKTEUR: MONITERING EN EVALUERING
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DSD 2017-117
MAATSKAPLIKE WERKBELEIDSONTWIKKELAAR: OUER PERSONE EN
MIDDELMISBRUIK (2 POSTE BESKIKBAAR)
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DSD 2017-120
KINDER- EN JEUGSORGWERKER: PROFESSIONELE DIENSTE
(POSTE BESKIKBAAR BY OUTENIEKWA, BONNYTOUN, DE NOVO EN
VREDELUS)
Vergoeding:
Graad 1:
R124 047 – R138 378 per jaar,
Graad 2:
R146 811 – R165 231 per
jaar, (Kerf sal deur ervaring bepaal word)
Verwysingsnommer:
DSD 2017-125, DSD 2017-126, DSD 2017-127 en DSD 2017-128
MAATSKAPLIKE WERKTOESIGHOUER: DELFT DIENSLEWERINGSAREA
Vergoeding:
Graad 1:
R341 322 – R395 685 per jaar (volgens OSD-voorskrifte)
Verwysingsnommer:
DSD 2017-129
ASSISTENT-DIREKTEUR: UITVOERENDE ONDERSTEUNING
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
DSD 2017-130
PROVINSIALE TESOURIE
EKONOOM: PROVINSIALE REGERING BEGROTINGSKANTOOR
Vergoeding:
Allesinsluitende salarispakket van R657 558 per jaar (Salarisvlak 11)
Verwysingsnommer:
PT 2017-16
FINANSIËLE BATEBESTUURDER: PLAASLIKE REGERING KONTANTBESTUUR
Vergoeding:
Allesinsluitende salarispakket van R657 558 per jaar (Salarisvlak 11)
Verwysingsnommer:
PT 2017-17
VERKRYGINGSBESTUURDER: PLAASLIKE REGERING
AANBODKETTINGBESTUUR
Vergoeding:
Allesinsluitende salarispakket van R657 558 per jaar (Salarisvlak 11)
Verwysingsnommer:
PT 2017-29
BESTUUR: NORMATIEWE NAKOMING: PROVINSIALE
BEDRYFSRISIKOBESTUUR
Vergoeding:
Allesinsluitende salarispakket van R657 558 per jaar (Salarisvlak 11)
Verwysingsnommer:
PT 2017-30
ASSISTENTBESTUURDER: PROVINSIALE BEDRYFSRISIKOBESTUUR
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
PT 2017-32
DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
ASSISTENT-DIREKTEUR: MASAKH’ISIZWE BEURSPROGRAM
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
TPW 2017-230
ASSISTENT-DIREKTEUR: FISIESE REKORDBESTUUR
Vergoeding:
R334 545 per jaar (Salarisvlak 9)
Verwysingsnommer:
TPW 2017-234
Hierdie poste is almal in Kaapstad gesetel, tensy anders aangedui.
Aansoeke moet aanlyn ingedien word by www.westerncape.gov.za/jobs
Die Wes-Kaapse Regering word gelei deur die beginsels van Diensbillikheid.
Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en ’n aanduiding in
hierdie verband sal waardeer word.
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2018
2018-01-15T11:01:52+00:00